Notice: Funkce wpdb::prepare nebyla použita správným způsobem. Počet zástupných znaků v dotazu (2) neodpovídá počtu předaných argumentů (3). Další informace o testování programu a hledání chyb naleznete v manuálu na stránce Ladění ve WordPressu (anglicky). (Tato zpráva se nově zobrazuje od verze 4.8.3.) in /var/www/clients/client50/web53/web/wp-includes/functions.php on line 4188
Naše služby - Alfasystem.cz

Naše služby

/ Naše služby

Regenerace aktivního uhlí

Regenerace aktivního uhlí metodou termické desorbce.

Více informací

Realizace sanačních prací

Sanace zemin a podzemních vod, kontaminovaných širokou škálou polutantů, tvoří hlavní část sanací životního prostředí. Náš tým expertů je schopen připravit a realizovat sanační projekty v rozsahu požadovaném zákazníkem.

Více informací

Odstraňování nebezpečných odpadů

Zajištění kompletního řízení odpadového hospodářství počínaje sběrem a shromažďováním odpadů, přes přípravu odpadů k transportu a transport.

Více informací

Dekontaminace a demontáže technologických celků

Dekontaminace a demontáže nadzemních i podzemních zásobníků, technologických rozvodů či kotelen, včetně odstranění vzniklých odpadů.

Více informací