Notice: Funkce wpdb::prepare nebyla použita správným způsobem. Počet zástupných znaků v dotazu (2) neodpovídá počtu předaných argumentů (3). Další informace o testování programu a hledání chyb naleznete v manuálu na stránce Ladění ve WordPressu (anglicky). (Tato zpráva se nově zobrazuje od verze 4.8.3.) in /var/www/clients/client50/web53/web/wp-includes/functions.php on line 4188
Odstraňování nebezpečných odpadů - Alfasystem.cz

Odstraňování nebezpečných odpadů

/ Naše služby / Odstraňování nebezpečných odpadů
 Odstraňování nebezpečných odpadů

Odstraňování nebezpečných odpadů

Odstraňování nebezpečných odpadů

Pro zákazníky z oblasti průmyslu či služeb jsme schopni zajistit kompletní řízení odpadového hospodářství počínaje sběrem a shromažďováním odpadů, přes přípravu odpadů k transportu a transport v souladu s mezinárodní dohodou ADR až po konečné odstranění odpadu v souladu s platnou legislativou.

V rámci vlastních kapacit, případně v součinnosti s vybranými subdodavateli, jsme schopni zajistit konečné odstranění odpadů následujícími technologickými postupy:

  • biologická degradace
  • stabilizace a následné uložení
  • termická úprava
  • spalování
  • skládkování
  • úprava na ČOV

Pro malé a střední klienty zajišťujeme výkon funkce externího ekologa, jehož činnost spočívá ve vedení veškeré evidence požadované orgány státní správy, průběžné kontrole činnosti klienta ve vztahu k zákonům a nařízením v oblasti životního prostředí, ekologické poradenství, případně zastupování klienta při jednáních se zástupci orgánů státní správy.