Notice: Funkce wpdb::prepare nebyla použita správným způsobem. Počet zástupných znaků v dotazu (2) neodpovídá počtu předaných argumentů (3). Další informace o testování programu a hledání chyb naleznete v manuálu na stránce Ladění ve WordPressu (anglicky). (Tato zpráva se nově zobrazuje od verze 4.8.3.) in /var/www/clients/client50/web53/web/wp-includes/functions.php on line 4188
Zpracování ekologických auditů a rizikových analýz - Alfasystem.cz

Zpracování ekologických auditů a rizikových analýz

/ Naše služby / Zpracování ekologických auditů a rizikových analýz

Zpracování ekologických auditů a rizikových analýz

Pro výrobní podniky zajišťujeme vypracování, příp. aktualizaci ekologických auditů vypovídajících o stavu subjektu ve vztahu k legislativě v oblasti životního prostředí. Ekologický audit hodnotí výrobní činnost klienta ve vztahu k životnímu prostředí a oceňuje stav případné ekologické zátěže.

Pro klienty, kteří v rámci svého výrobního či obchodního areálu předpokládají realizaci sanačního zásahu zajišťujeme zpracování analýzy rizika. Na základě výsledků průzkumných a vzorkovacích prací je lokalita vyhodnocena z hlediska rizik pro lidské zdraví a ekosystémy. Je posouzena nutnost realizace sanačního zásahu, návrh a ocenění optimální varianty případné sanace a stanovení cílových parametrů.