Termická desorpce – zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady

Termická desorpce – zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady

Projekt řeší výstavbu a modernizaci zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady metodou termické desorpce.

Rekonstrukce a optimalizace jednotky termické desorpce

Rekonstrukce a optimalizace jednotky termické desorpce

Projekt byl realizován v letech 2008 – 2009. Hlavním cílem projektu byla investice do znovuuvedení do provozu stávajícího technologického zařízení procesu termické desorpce.