Analýza rizik bývalé společnosti SEBA bavlnářské závody n.p., závod 10 – Rokytnice nad Jizerou

Analýza rizik bývalé společnosti SEBA bavlnářské závody n.p., závod 10 – Rokytnice nad Jizerou

Základním cílem projektovaných prací bylo zmapovat potenciální zdroje znečištění horninového prostředí, podzemních a povrchových vod a posoudit možná rizika pro zdraví obyvatelstva a okolní ekosystémy.