Notice: Funkce wpdb::prepare nebyla použita správným způsobem. Počet zástupných znaků v dotazu (2) neodpovídá počtu předaných argumentů (3). Další informace o testování programu a hledání chyb naleznete v manuálu na stránce Ladění ve WordPressu (anglicky). (Tato zpráva se nově zobrazuje od verze 4.8.3.) in /var/www/clients/client50/web53/web/wp-includes/functions.php on line 4188
O společnosti - Alfasystem.cz

O společnosti

/ O společnosti

O společnosti

Činnost společnosti ALFA SYSTEM s.r.o. je orientována na poskytování služeb v oblasti ochrany životního prostředí, jako jsou průzkumné práce, sanace ekologických zátěží, nakládání s nebezpečnými odpady, regenerace aktivního uhlí. S ohledem na cíl společnosti poskytovat služby v nejvyšší kvalitě, jsou činnosti společnosti zaměřeny na následující faktory:

Zákazníci:

  • Budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
  • Dodávat objednané produkty a služby v požadovaném termínu a kvalitě

Dodavatelé:

  • Podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce
  • Chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům

Technologie a infrastruktura:

  • Aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou přínosem pro zákazníky i společnost
  • Optimalizovat logistické toky v rámci společnosti

Okolní prostředí:

  • Aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy, které působí v dosahu činnosti společnosti
  • Podílet se na sponzorování veřejně prospěšných aktivit v okruhu působnosti
  • Snižovat rizika poškození okolního životního prostředí
  • Aktivně se zasazovat o zlepšování životního prostředí